ριζοσπαστική θεωρία και ιστορία… για την Αναρχία

Επικοινωνια – Contact

Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας: rabid-proletarians (πάπια) espiv. net

 Χρειαζόμαστε σίγουρα τη βοήθεια όλων για μεταφράσεις.

 

For anyone who want to contact with us: rabid-proletarians (at) espiv. net

 

We need, surely, the help of everyone for translations.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *