Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας: rabid-proletarians (πάπια) espiv. net

 Χρειαζόμαστε σίγουρα τη βοήθεια όλων για μεταφράσεις.

 

For anyone who want to contact with us: rabid-proletarians (at) espiv. net

 

We need, surely, the help of everyone for translations.